Memòria d'activitats 2013 de Margalló-Ecologistes en Acció d'Elx (4 de febrero de 2014)